Бегуш Наталія Вікторівна

Керівник практики інтелектуальної власності Global Expert

Спеціалізується на наданні консультацій щодо питань інтелектуальної власності, зокрема спеціалізується на питаннях охорони прав інтелектуальної власності на національному та міжнародному рівнях.
Супроводжує проведення:
• національної та міжнародної реєстрації знаків для товарів і послуг;
• охорони прав на об’єкти авторського права;
• державної реєстрації договорів щодо розпорядження правами інтелектуальної власності.
Спеціалізується на питаннях інформаційного пошуку по базі зареєстрованих знаків та по базі поданих заявок на реєстрацію в Україні знаків для товарів і послуг (за національною процедурою) та за Мадридською угодою.

Спеціалізується на проведенні експертних досліджень
• пов’язаних з літературними, художніми творами та іншими об’єктами авторського права;
• пов’язаних з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями.

Освіта
• Національна академія внутрішніх справ – вища юридична освіта за спеціальністю «Правознавство» (освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр)
• Інститут інтелектуальної власності і права НУ «Одеська юридична академія» (освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр)
• Академія Всесвітньої організації інтелектуальної власності, загальний курс «Інтелектуальна власність»

Основні публікації з питань судово-експертної діяльності
• Бегуш Н.В. Шляхи встановлення ознак творчого характеру наукових творів при проведенні судової експертизи // Формування академічної доброчесності та механізмів запобігання та протидії плагіату в наукових творах: матеріали круглого столу (30 вересня 2016 р., м. Київ); за заг. ред. Проф. В.Л. Федоренка; Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності Мін’юсту. – К.: Видавництво Ліра-КЮ 2016. – 96 с.
• Бегуш Н.В. Основні підходи вирішення експертних завдань при дослідженні літературних і художніх творів // Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності: Матер. наук.-практ. конф. (21 грудня 2017 р., м. Київ); за заг. ред. проф. В.Л. Федоренка; Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності Мін’юсту. – К.: Видавництво Ліра-К, 2017. – 107-114 С.

Членство в громадських організаціях
«Асоціація правників України»

Володіння мовами:
англійська, російська, українська

Публікації:
Шляхи встановлення ознак творчого характеру наукових творів при проведенні судової експертизи
Висновок експерта за новими процесуальними кодексами України у господарському та цивільному процесі
Основні підходи вирішення експертних завдань при дослідженні літературних і художніх творів