Калькулятор

РОЗРАХУНОК ВИТРАТ НА ОТРИМАННЯ СВІДОЦТВА НА ЗНАК ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ
ДЛЯ РЕЗИДЕНТІВ УКРАЇНИ
Попередній пошук
Декілька заявників
Кількість класів МКТП:
Кольоровий

Примітка:
* Залежно від складності підготовки заявочних матеріалів, направлення відповідей на офіційні повідомлення Відомства про стан діловодства за заявкою, за подання заяв про виправлення різних помилок в заявці на знак для товарів і послуг, внесення відповідних змін, направлення офіційних повідомлень клієнту про стан діловодства за заявкою, продовження строку дії свідоцтва на знак для товарів і послуг та інших додаткових послуг може бути змінено гонорар патентного повіреного та передбачено додаткові збори.

За подання заяв про виправлення різних помилок в заявці на знака для товарів і послуг, внесення відповідних змін, а також продовження строку дії свідоцтва на знак для товарів і послуг згідно Постанови КМУ №1716 «Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності» передбачено додаткові збори.