Резанова Світлана Володимирівна

Директор Global Expert

Освіта
• Київський інститут бізнесу та технологій (кваліфікація – економіст, економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, бухгалтер ревізор, податковий консультант);
• Відокремлений структурний підрозділ «Інститут інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія» м. Київ (кваліфікація – професіонал з інтелектуальної власності);
• Київський радіомеханічний технікум (кваліфікація – радіотехнік).

 

Професійні навички
• Знання нормативних, методичних керівних матеріалів з організації та ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.
• Володіння обліковою політикою, системою регістрів обліку, правилами документообігу й технологією оброблення облікової інформації на підприємстві.
• Ведення плану рахунків бухгалтерського обліку активів, зобов’язань і господарських операцій.
• Нарахування заробітної.
• Ведення звітності, у тому числі ПВД.
• Контроль наказів з відпустки, кадрових та з основної діяльності.
• Знання системи і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності й контролю.
• Знання основ трудового законодавства.

Сфера діяльності:
1. Головний бухгалтер, в Державних установах та в приватних підприємствах.
2. Начальник відділу науково-технічного забезпечення Департаменту судової експертизи та експертних досліджень у сфері інтелектуальної власності.
3. Фахівець Державного підприємство «Агентство ідентифікації та реєстрації тварин».

Володіння мовами:
англійська, російська, українська