Договорів, якi стосуються права автора на твір

Відповідно до законодавства України мають право одержати Рішення про реєстрацію договору, який стосується права автора на твір сторони, які уклали договір:

 • про передачу (відчуження) майнових прав на твір;
 • про передачу виключного права на використання твору;
 • про передачу невиключного права на використання твору.

Для цього необхідно підготувати матеріали заявки та подати їх до Відомства.

За дорученням заявника заявку може бути подано через представника у справах інтелектуальної власності або іншу довірену особу.

Складання та подання заявки про реєстрацію авторського права здійснюються за нормами, встановленими Порядком державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права авторів на твір, затвердженим постановою Кабінету міністрів України «Про державну реєстрацію авторського права і договорів, що стосуються права автора на твір» № 1756 від 27.12.2001 року.

Заявка на реєстрацію договору, який стосується права автора на твір, обов’язково повинна містити:

 • заяву, викладену українською мовою, що складається за встановленою формою;
 • примірник твору у матеріальній формі;
 • примірник авторського договору, що засвідчує передачу (відчуження) майнового права на твір, або примірник авторського договору про передачу права на використання твору;
 • документ, що підтверджує наявність майнових прав, що передаються (за необхідності);
 • документ про сплату збору за підготовку до реєстрації договору, який стосується права автора на твір, або копію документа, що підтверджує право на звільнення від сплати збору;
 • довіреність, оформлену в установленому порядку, якщо заявка подається довіреною особою.

За підготовку матеріалів до державної реєстрації договорів, якi стосуються права автора на твір сплачуються збори, визначені законодавством.

Фахівці нашої компанії на договірних умовах можуть надати консультаційні послуги з питань набуття прав на об’єкти ІВ та підготувати всі необхідні документи для подання заявки на реєстрацію договорів, якi стосуються права автора на твір, а також провести супроводження документів при розгляді Відомством матеріалів заявки.

Для цього необхідно укласти договір на надання патентних послуг та надати довіреність на право представляти інтереси з питань, пов’язаних із набуттям прав на об’єкти права інтелектуальної власності, їх реєстрацією, продовженням дії прав на ОПІВ.

Для складання і подання заявки на реєстрацію авторського права на твір необхідно узгодити наступні відомості:

 1. щодо примірника твору в матеріальній формі (на паперовому або електронному носіях);
 2. відомості про автора або авторів твору українською мовою (ПІБ, місце проживання, дата народження);

ОРІЄНТОВНІ ВИТРАТИ НА ОТРИМАННЯ СВІДОЦТВА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ДОГОВОРІВ, ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ ПРАВА АВТОРА НА ТВІР

(2 – 2,5 місяці)

Найменування послуги Гонорар патентного повіреного, грн. Державні мита і збори, грн.
1. Підготовка заявочних матеріалів та подання заявки до держреєстрації договорів, якi стосуються права автора на твір, від фізичних осіб, із запропонованим шаблоном договору 9 500.00 510.00
2. Підготовка заявочних матеріалів та подання заявки до держреєстрації договорів, якi стосуються права автора на твір, від юридичних осіб, із запропонованим шаблоном договору 9 500.00 1020.00
Гонорар патентного повіреного та державні мита і збори, грн. 9 500.00 / 9 500.00 510.00 /
1020.00
Всього: 10 010.00 / 10 520.00

 

 

ОРІЄНТОВНІ ВИТРАТИ НА ОТРИМАННЯ СВІДОЦТВА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ДОГОВОРІВ, ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ ПРАВА АВТОРА НА КОМП’ЮТЕРНУ ПРГРАМУ

(2 – 2,5 місяці)

Найменування послуги Гонорар патентного повіреного, грн. Державні мита і збори, грн.
1. Підготовка заявочних матеріалів та подання заявки до держреєстрації договорів, якi стосуються права автора на комп’ютерну програму  від фізичних осіб, із запропонованим шаблоном договору 10 500.00 510.00
2. Підготовка заявочних матеріалів та подання заявки до держреєстрації договорів, якi стосуються права автора на комп’ютерну програму від юридичних осіб, із запропонованим шаблоном договору 10 500.00 1020.00
Гонорар патентного повіреного та державні мита і збори, грн. 10 500.00 /10 500.00 510.00 /
1020.00
Всього: 11 010.00 / 11 520.00

 

Примітки: Графи, виділені сірим, постійно застосовуються при реєстрації авторського права на твір.

За подання заяв про оформлення та видачу дубліката свідоцтв, внесення змін і доповнень до заявки, внесення змін до Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права або виправлення очевидних помилок з ініціативи сторін договору згідно Постанови КМУ № 1756 «Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір» передбачено додаткові збори.

*Розробка індивідуального договору; аналіз існуючого договору; переклад договору на іноземну мову (залежно від складності перекладу); та інші додаткові послуги оплачуються додатково.

Якщо Ви бажаєте зареєструвати договір, який стосуються права автора на твір,
напишість нам, ми онлайн
, залиште повідомлення
, або знайдіть відповіді на додаткові запитання тут.