Торговельні марки та кваліфіковані зазначення походження товарів

Відповідно до законодавства торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами.

Існує думка, що торговельні марки є найпопулярнішим об’єктом інтелектуальної власності у підприємництві, оскільки це монопольне право на ім’я для компанії та, за умови наявності значної кількості продукції, позначення для товару, які можуть бути твоєю власністю без обмеження часу.

Дійсно важно переоцінити значення торговельних марок для підприємства за сучасних умов розвитку ринкових відносин та глобалізації міжнародного торговельного простору. Торговельна марка є невід’ємною складовою бренду, недарма ж існують чисельні щорічні рейтинги найдорожчих брендів світу, які складаються та публікуються найвідомішими журналами світу.

Торговельна марка це той об’єкт інтелектуальної власності, котрий одночасно виступає сам товаром (практика ліцензійних угод на використання ТМ є найпоширенішою серед об’єктів ІВ) та використовується безпосередньо при продажу продукції або наданні послуг, тобто є складовою у собівартості виробу.

Описані вище особливості комерціалізації торговельних марок впливають на підходи та методи оцінки вартості їх майнових прав. Як правило, найбільш застосовуваним методом оцінки торговельних марок є метод роялті.

З приводу кваліфікованих зазначень походження товарів, то сюди відносять такі об’єкти як назва місця походження товару та географічне зазначення походження товару. В Україні ці об’єкти є менш поширеними у порівнянні зі світовою практикою реєстрації кваліфікованих зазначень походження товарів.

Проте, у будь-якому випадку, за умови необхідності оцінки вартості майнових прав на ці об’єкти ІВ, в першу чергу оцінювач буде вимагати надати всю фінансово-господарську документацію, що стосується товару щодо якого зареєстроване кваліфіковане зазначення походження товару. Це пов’язано з особливостями комерціалізації, оскільки неможливо заборонити використовувати зареєстроване кваліфіковане зазначення походження товару іншій особі (на відміну від ТМ, де така заборона є правом власника), якщо цей товар відповідає основним критеріям, які висуваються до його походження, зокрема, якщо він походить із зазначеного географічного місця та має особливі властивості, певні якості, репутацію або інші характеристики виключно або головним чином зумовлені характерними для даного географічного місця природними умовами або поєднанням цих природних умов з характерним для даного географічного місця людським фактором або поєднанням цих природних умов і людського фактора.

* Поняття «знак», «знак для товарів та послуг», «товарний знак», «знак обслуговування» та «торговельна марка» в рамках оцінки майнових прав розуміються як тотожні.

Перелік необхідних документів для оцінки торговельної марки
Якщо Ви бажаєте оцінити майнові права на торговельну марку,
напишість нам, ми онлайн
, залиште повідомлення
, або знайдіть відповіді на додаткові запитання тут.