Міжнародне патентування винаходів (корисних моделей)

Порядок одержання патенту на підставі міжнародної заявки є таким самим, як порядок одержання патенту на підставі національної заявки, за винятками, що випливають з Договору про патентну кооперацію.

Експертиза міжнародної заявки проводиться за умови одержання закладом експертизи до спливу 31 місяця від її дати пріоритету поданого заявником перекладу цієї заявки українською мовою та документа про сплату збору за подання заявки. Цей строк продовжується, але не більше, ніж на 2 місяці, якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання та  сплачено збір  за  його подання.

Для складання і подання міжнародної заявки на винахід (корисну модель) необхідно узгодити наступні відомості:

  • відомості про авторів (винахідників) та заявників винаходу (корисної моделі) (фіз. або юр. особи);
  • визначити, що є об’єктом винаходу (корисної  моделі).
  • інформацію щодо суті винаходу;
  • визначитись з територією, на якій планується отримання правової охорони: національна /міжнародна реєстрація;

(первинні країни в яких пропонується продавати даний продукт – визначити потенційні ринки збуту та місця виробництва, загальні потенційні ринки збуту на майбутнє, або території, де потенційно можуть виробляти продукт патентної охорони)

  • визначення юрисдикції, в який необхідно подати первинну заявку;
  • відомості про те, що заявник бажає скористатися правом пріоритету;
  • інші матеріали, за запитом патентного повіреного.

Фахівці нашої компанії на договірних умовах можуть надати консультаційні послуги з питань набуття прав на об’єкти ІВ за межами України та підготувати всі необхідні документи для подання заявки на  винахід і корисну модель, а також провести супроводження документів в іноземних державах.

Для цього необхідно укласти договір на надання патентних послуг та довіреність на право представляти інтереси з питань, пов’язаних із набуттям прав на об’єкти права інтелектуальної власності, їх реєстрацією, продовженням дії прав на ОПІВ, реєстрацією дій щодо розпорядження правами на такі об’єкти тощо.

Якщо Ви бажаєте отримате патент на винахід (корисну модель),
напишість нам, ми онлайн
, залиште повідомлення
, або знайдіть відповіді на додаткові запитання тут.