Реєстрація промислових зразків в Україні

Відповідно до законодавства України автори, які створили промисловий зразок, або роботодавець, якщо  промисловий зразок  створено  у порядку виконання службових обов’язків,  мають право одержати свідоцтво на промисловий зразок. Для цього необхідно підготувати матеріали заявки та  подати їх до Відомства.

За дорученням заявника заявку може бути подано через представника у справах інтелектуальної власності або іншу довірену особу.

Складання та подання заявки на промисловий зразок здійснюються за Правилами, встановленими наказом Міністерства освіти і науки України № 110 від 18.02.2002 року.

Заявка на промисловий зразок повинна містити:

 • заяву про видачу свідоцтва в одному примірнику;
 • комплект зображень виробу (власне виробу чи у вигляді його макета, або малюнка), що дають повне уявлення про зовнішній вигляд виробу у двох примірниках;
 • опис промислового зразка в одному примірнику;
 • креслення, схему, карту в одному примірнику.

За подання заявки та дії, пов’язані із охороною прав на промислові зразки, сплачуються мита та збори у розмірах, передбачених законодавством.

Фахівці нашої компанії на договірних умовах можуть надати консультаційні послуги з питань набуття прав на об’єкти ІВ та підготувати всі необхідні документи для подання заявки на промисловий зразок, а також провести супроводження документів при розгляді Відомством матеріалів заявки.

Для цього необхідно укласти договір на надання патентних послуг та довіреність на право представляти інтереси з питань, пов’язаних із набуттям прав на об’єкти права інтелектуальної власності, їх реєстрацією, продовженням дії прав на ОПІВ, реєстрацією дій щодо розпорядження правами на такі об’єкти тощо.

Для складання і подання заявки на промисловий зразок необхідно узгодити наступні відомості:

 • про автора (авторів) та заявника (фіз. або юр. особи);
 • визначити, що є об’єктом промислового зразка та яка суть промислового зразка;
 • визначитись з територією, на якій планується отримання правової охорони: національна /міжнародна реєстрація;

(первинні країни, в яких пропонується продавати даний продукт – визначити загальні потенційні ринки збуту та місця виробництва або території, де можливо виробляти продукт патентної охорони)

 • заплановані терміни отримання охоронних документів (прискорена чи загальна процедура);
 • відомості про те, чи бажає заявник скористатися правом пріоритету тощо.

ОРІЄНТОВНІ ВИТРАТИ НА ОТРИМАННЯ СВІДОЦТВА УКРАЇНИ НА ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК

(орієнтовно 7 місяців)

Найменування послуги Гонорар патентного повіреного, грн. Державні мита і збори, грн.
1. Підготовка заявочних матеріалів та подання заявки на промисловий зразок, яка містить один варіант зразка від 7 000.00 1600.00 / 320.00*
– додатково за кожний варіант зразка понад один: з другого по десятий включно 100.00 200.00 / 40.00*
– додатково за кожний варіант зразка понад десять 100.00 700.00 / 140.00*
2. Замовлення прискореної експертизи (строк отримання свідоцтва – 2-2,5 місяці) 2000.00 720.00
3. Письмові відповіді на офіційні повідомлення/запити Відомства протягом всього періоду експертизи заявки, повідомлення заявника стосовно офіційного рішення Відомства за заявкою на промисловий зразок (за кожне повідомлення), подання документів для публікації та реєстрації, отримання та передача заявнику свідоцтва, інших офіційних документів Відомства;  оплата державного мита за видачу свідоцтва  2000.00 17.00
4. Оплата збору за публікацію про видачу свідоцтва на промисловий зразок, за кожний вид промислового зразка за варіантами, зазначеними у рішенні про видачу свідоцтва у чорно-білому зображенні. Оплата збору за підтримання чинності свідоцтва на промисловий зразок за перший рік  2000.00 300.00 / 60.00*
– додатково за публікацію у кольоровому зображенні (кожного зображення промислового зразка для публікації) 200.00 / 60.00*
Всього: від  11 000.00 від 1917.00 / 397.00*

 

Примітки: * – у разі, коли заявником (заявниками) чи власником (власниками) свідоцтва є автор (автори) промислового зразка, кожна зазначена дія сплачується у розмірі 20% установленого розміру (п.3 Постанови КМУ №1716);

 • Графи, виділені сірим, постійно застосовуються при реєстрації промислового зразка, інші пункти (не виділені) можуть не застосовуватися.
 • За подання заяв про виправлення різних помилок в заявці на промисловий зразок та внесення відповідних змін згідно Постанови КМУ № 1716 «Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності» передбачено додаткові збори.
Якщо Ви бажаєте отримати свідоцтво на промисловий зразок,
напишість нам, ми онлайн
, залиште повідомлення
, або знайдіть відповіді на додаткові запитання тут.