На службовий твір

Відповідно до службового завдання чи трудового договору (контракту) між автором і роботодавцем твір може бути створений у порядку виконання службових обов’язків.

Для того, щоб одержати Свідоцтво про реєстрацію авторського права на службовий твір, необхідно підготувати матеріали заявки та подати їх до Відомства.

Заявка на реєстрацію авторського права на службовий твір повинна містити:

 • заяву, викладену українською мовою, що складається за встановленою формою;
 • примірник твору (оприлюднений чи неоприлюднений) у матеріальній формі;
 • документ, що свідчить про факт i дату оприлюднення твору (за наявності);
 • цивільно-правовий договір, що не суперечить вимогам ч. 1, ст. 1107 (наприклад: договір про розподіл майнових прав на твір тощо), до якого додаються:
  • належним чином завірена копія трудового договору (контракту) з працівником  та/або службового завдання  тощо;
  • акт про виконання робіт, що стосується створення такого твору, за умови, якщо такий акт є невід’ємною частиною цивільно-правового договору та, у разі наявності, наказ про склад працівників, задіяних до створення такого твору.
 • документ або копія документа про сплату збору за підготовку до реєстрації авторського права, або копія документа, що підтверджує наявність пільг;
 • документ про сплату збору за оформлення i видачу свідоцтва або копія документа, що підтверджує наявність пільг;
 • довіреність, оформлена в установленому порядку, якщо заявка подається довіреною особою.

У разі, якщо майнові права інтелектуальної власності на твір, створений у порядку виконання трудового договору, належать працівникові, який створив цей твір, та юридичній або фізичній особі, у якої він працює, спільно, заявка, крім перерахованих вище матеріалів, повинна містити:

 • належним чином завірену копію трудового договору (контракту) з працівником  та службового завдання  тощо;
 • у разі наявності наказ про склад працівників, які задіяні до створення такого твору.

Для цього необхідно укласти договір на надання патентних послуг та довіреність на право представляти інтереси з питань, пов’язаних із набуттям прав на об’єкти права інтелектуальної власності, їх реєстрацією, продовженням дії прав на ОПІВ, реєстрацією дій щодо розпорядження правами на такі об’єкти тощо.

Для складання і подання заявки  на реєстрацію авторського права на службовий твір необхідно надати наступні відомості:

 1. екземпляр твору в матеріальній формі (на паперовому або електронному носії);
 2. відомості про автора або авторів твору українською мовою (ПІБ, місце проживання, дата народження);
 3. документи, що підтверджують виконання службового завдання;
 4. доручення патентним повіреним на представництво інтересів автора перед Державною службою інтелектуальної власності України.

ОРІЄНТОВНІ ВИТРАТИ НА ОТРИМАННЯ СВІДОЦТВА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ АВТОРСЬКОГО ПРАВА НА СЛУЖБОВИЙ ТВІР В УКРАЇНІ 

(2 – 2,5 місяці)

Найменування послуги Гонорар патентного повіреного, грн. Державні мита і збори, грн.
1. Підготовка заявочних матеріалів та подання заявки до держреєстрації авторського права
від фізичних осіб
7 000.00 255.00
Відповіді на офіційні повідомлення Відомства протягом усього періоду реєстрації; офіційні повідомлення клієнта про стан діловодства за заявкою; оплата державного мита за видачу свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір від фізичних осіб
2. Підготовка заявочних матеріалів та подання заявки до держреєстрації авторського права від юридичних осіб 8 000.00 510.00
Відповіді на офіційні повідомлення Відомства протягом усього періоду реєстрації; офіційні повідомлення клієнта про стан діловодства за заявкою; оплата державного мита за видачу свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір від юридичних осіб
Гонорар патентного повіреного та державні мита і збори, грн. 7000.00 / 8000.00 255.00 /
500.00
Всього: 7255.00 / 8510.00

 

Примітки: Графи, виділені сірим, постійно застосовуються при реєстрації авторського права на твір.

За подання заяв про оформлення та видачу дубліката свідоцтв, внесення змін і доповнень до заявки, внесення змін до Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права або виправлення очевидних помилок з ініціативи автора твору згідно Постанови КМУ № 1756 «Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір» передбачено додаткові збори.

Якщо Ви бажаєте зареєструвати авторське право на службовий твір,
напишість нам, ми онлайн
, залиште повідомлення
, або знайдіть відповіді на додаткові запитання тут.