Реєстрація знаку в Україні

Відповідно до законодавства України  право на одержання свідоцтва на знак для товарів і послуг мають фізичні та юридичні особи, об’єднання осіб або їх правонаступники. Для цього необхідно підготувати матеріали заявки та подати їх до Відомства.

За дорученням заявника заявку може бути подано через представника у справах інтелектуальної власності або іншу довірену особу.

Складання та подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг здійснюються за правилами, встановленими наказом Держпатенту України № 116 від 28.07.1995 року.

Заявка на знак для товарів і послуг повинна містити:

  • заяву про реєстрацію знака, у якій обов’язково зазначаються відомості про заявника та його адреса;
  • зображення знака, який заявляється;
  • перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати знак, згрупованих за Міжнародною класифікацією товарів і послуг для реєстрації знаків (МКТП).

Якщо заявник просить про охорону кольору чи поєднання кольорів як відрізняльної ознаки свого знака, то він повинен:

  • заявити про це та вказати в заяві колір чи поєднання кольорів;
  • подати в заявці кольорові зображення знака.

За подання заявки та дії, пов’язані із охороною прав на знак для товарів і послуг, сплачуються мита та збори у розмірах, передбачених законодавством.

Фахівці нашої компанії на договірних умовах можуть надати консультаційні послуги з питань набуття прав на об’єкти ІВ та підготувати всі необхідні документи для подання заявки на знак для товарів і послуг, а також провести супроводження документів при розгляді Відомством матеріалів заявки.

Для цього необхідно укласти договір на надання патентних послуг та надати довіреність на право представляти інтереси з питань, пов’язаних із набуттям прав на об’єкти права інтелектуальної власності, їх реєстрацією, продовженням дії прав на ОПІВ.

Для складання і подання заявки на знак для товарів і послуг необхідно буде узгодити та надати наступні відомості:

  • про автора (авторів) та заявника (фіз. або юр. особи);
  • визначити, що є об’єктом знака;
  • визначитись з територією, на якій планується отримання правової охорони: національна /міжнародна реєстрація.
  • заплановані терміни отримання охоронних документів (прискорена чи загальна процедура).
  • відомості про те, чи бажає заявник скористатися правом пріоритету тощо.

ОРІЄНТОВНІ ВИТРАТИ НА ОТРИМАННЯ СВІДОЦТВА НА ТОРГОВЕЛЬНУ МАРКУ  ДЛЯ РЕЗИДЕНТІВ УКРАЇНИ (20-24 місяців)

Найменування послуги Гонорар патентного повіреного, грн. Державні мита і збори, грн.
1. Підготовка заявочних матеріалів та подання заявки на знак для товарів і послуг в одному класі МКТП 4500.00 4 000.00
– за кожний додатковий клас 2000.00 4 000.00
– за подання кольорового зображення знака 1000.00
– за включення до знака позначення, що відображає назву держави «Україна» 4000.00 24 000.00
– за подання заявки кількома заявниками 800.00 130 % відсотків розміру, встановленого згідно Постанови № 1716, виходячи з необхідної дії
2. Відповіді на офіційні повідомлення Відомства протягом усього періоду експертизи; офіційні повідомлення клієнта про стан діловодства за заявкою; оплата збору за публікацію про видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг; оплата державного мита за видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг 3000.00 600.00,
85.00
– за кожний додатковий клас 600.00
– додатково за публікацію в кольорі 200.00
Всього: від 7500.00 від 4685.00
Примітки: Графи, виділені сірим, постійно застосовуються при реєстрації знака для товарів і послуг, інші пункти (не виділені) можуть не застосовуватися.

У зв’язку із можливим збільшенням офіційних зборів, пов’язаних з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, можуть передбачатися додаткові збори.

За подання заяв про виправлення різних помилок в заявці на знака для товарів і послуг, послуги з відстоювання позиції на користь реєстрації знака оплачуватимуться додатково, внесення відповідних змін, а також продовження строку дії свідоцтва на знак для товарів і послуг згідно Постанови КМУ №1716 «Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності» передбачаються додаткові збори.

Якщо Ви бажаєте зареєструвати знак для товарів і послуг,
напишість нам, ми онлайн
, залиште повідомлення
, або знайдіть відповіді на додаткові запитання тут.