Реєстрація кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на його використання в Україні

Відповідно до законодавства України право на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару мають:

 • особа чи група осіб, які в заявленому географічному місці виробляють товар, особливі властивості, певні якості, репутація або інші характеристики якого пов’язані з цим географічним місцем;
 • асоціації споживачів;
 • установи, що мають безпосереднє відношення до вироблення чи вивчення відповідних продуктів, виробів, технологічних процесів або географічних місць.

Для цього необхідно підготувати матеріали заявки та подати їх до Відомства.

За дорученням заявника заявку може бути подано через представника у справах інтелектуальної власності або іншу довірену особу.

Складання та подання заявки на кваліфіковане зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару здійснюються за правилами,  встановленими наказом Міністерства освіти і науки України № 598 від 17.08.2001 року.

Заявка на зазначення походження товару повинна містити:

 • заяву про реєстрацію назви місця походження товару чи географічного зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого відповідного кваліфікованого зазначення походження товару, у якій обов’язково зазначаються відомості про заявника та його поштова адреса;
 • заявлену назву місця походження товару або заявлене географічне зазначення походження товару;
 • назву товару, для якого заявник просить зареєструвати вказане зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого відповідного кваліфікованого зазначення походження товару;
 • назву та межі географічного місця, де виробляється товар і з яким пов`язуються особливі властивості, певні якості або інші характеристики товару;
 • опис особливих властивостей товару, певних якостей, репутації або інших характеристик товару;
 • дані щодо використання заявленого кваліфікованого зазначення походження товару на етикетці та під час маркування товару;
 • дані про взаємозв`язок особливих властивостей, певних якостей, репутації або інших характеристик товару з природними умовами та/або людським фактором вказаного географічного місця.

За подання заявки та дії, пов’язані із охороною прав на зазначення походження товару, сплачуються мита та збори у розмірах, передбачених законодавством.

Фахівці нашої компанії на договірних умовах можуть надати консультаційні послуги з питань набуття прав на об’єкти ІВ та підготувати всі необхідні документи для подання заявки на кваліфіковане зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару, а також провести супроводження документів при розгляді Відомством матеріалів заявки.

Для цього необхідно укласти договір на надання патентних послуг та довіреність на право представляти інтереси з питань, пов’язаних із набуттям прав на об’єкти права інтелектуальної власності, їх реєстрацією, продовженням дії прав на ОПІВ, реєстрацією дій щодо розпорядження правами на такі об’єкти тощо.

Перед складанням і поданням заявки на кваліфіковане зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару необхідно узгодити наступні відомості:

 • про осіб; асоціації споживачів; установи, які мають безпосереднє відношення до вироблення чи вивчення відповідних продуктів, виробів, технологічних процесів або географічних місць;
 • щодо географічного місця, що заявляється;
 • про особливі властивості, виключно або головним чином зумовлені характерними для даного географічного місця природними умовами або поєднанням цих природних умов з характерним для даного географічного місця людським фактором;
 • щодо території, на якій планується отримання правової охорони: національна /міжнародна реєстрація;

(первинні країни, в яких пропонується продавати даний продукт – визначити загальні потенційні ринки збуту та місця виробництва  або території, де можливо виробляти продукт патентної охорони)

 • заплановані терміни отримання охоронюваних документів (прискорена чи загальна процедура);
 • відомості про те, чи бажає заявник скористатися правом пріоритету тощо.

ОРІЄНТОВНІ ВИТРАТИ НА ОТРИМАННЯ СВІДОЦТВА НА ЗАЗНАЧЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРУ

 

Найменування послуги Гонорар патентного повіреного, грн. Державні мита і збори, грн.
1. Підготовка заявочних матеріалів та подання заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та / або права на використання зазначення походження товару 2000.00 2 400.00
2. Відповіді на офіційні повідомлення Відомства протягом усього періоду експертизи; офіційні повідомлення клієнта про стан діловодства за заявкою; оплата збору за публікацію про видачу свідоцтва на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та / або права на використання зазначення походження товару; оплата державного мита за видачу свідоцтва на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та / або права на використання зазначення походження товару 600.00 85.00
3. Банківські та інші витрати 100.00
Всього: від 2700.00 від 2485.00

 

Примітки: Графи, виділені сірим, постійно застосовуються при реєстрації знака для товарів і послуг, інші пункти (не виділені) можуть не застосовуватися.

За подання заяв про виправлення різних помилок в заявці на знака для товарів і послуг, внесення відповідних змін, а також продовження строку дії свідоцтва на знак для товарів і послуг згідно Постанови КМУ №1716 «Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності» передбачено додаткові збори.

Якщо Ви бажаєте зареєструвати кваліфіковане зазначення походження товару та/або права на його використання в Україні,
напишість нам, ми онлайн
, залиште повідомлення
, або знайдіть відповіді на додаткові запитання тут.