На твір

Відповідно до законодавства України особи, які є суб’єктами авторського права, мають право одержати Свідоцтво про реєстрацію авторського права. Для цього необхідно підготувати матеріали заявки та подати їх до Відомства.

За дорученням заявника заявку може бути подано через представника у справах інтелектуальної власності або іншу довірену особу.

Складання та подання заявки про реєстрацію авторського права здійснюються за нормами, встановленими Порядком державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права авторів на твір, затвердженим постановою Кабінету міністрів України «Про державну реєстрацію авторського права і договорів, що стосуються права автора на твір» № 1756 від 27.12.2001 року.

Заявка на реєстрацію авторського права на твір повинна містити:

  • заяву, викладену українською мовою, що складається за встановленою формою;
  • примірник твору (оприлюднений чи неоприлюднений) у матеріальній формі;
  • документ, що свідчить про факт i дату оприлюднення твору (за наявності);
  • документ або копію документа про сплату збору за підготовку до реєстрації авторського права, або копію документа, що підтверджує наявність пільг;
  • документ про сплату збору за оформлення i видачу свідоцтва або копію документа, що підтверджує наявність пільг;
  • довіреність, оформлену в установленому порядку, якщо заявка подається довіреною особою.

За підготовку матеріалів до державної реєстрації авторського права сплачуються збори, визначені законодавством.

Фахівці нашої компанії на договірних умовах можуть надати консультаційні послуги з питань набуття прав на об’єкти ІВ та підготувати всі необхідні документи для подання заявки на  авторського права на твір, а також провести супроводження документів при розгляді Відомством матеріалів заявки.

Для цього необхідно укласти договір на надання патентних послуг та надати довіреність на право представляти інтереси з питань, пов’язаних із набуттям прав на об’єкти права інтелектуальної власності, їх реєстрацією, продовженням дії прав на ОПІВ.

Для складання і подання заявки на реєстрацію авторського права на твір необхідно узгодити наступні відомості:

  1. щодо примірника твору в матеріальній формі (на паперовому або електронному носіях);
  2. відомості про автора або авторів твору українською мовою (ПІБ, місце проживання, дата народження);

Авторське право охороняється з моменту створення твору та поширюється на всі країни світу. Реєстрація авторського права не вимагається, проте, для ефективного захисту своїх прав в майбутньому необхідно здійснювати реєстрацію твору, тому що вона надає ряд переваг для результативного вирішення спорів як і в Україні, так і за її межами.

ОРІЄНТОВНІ ВИТРАТИ НА ОТРИМАННЯ СВІДОЦТВА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ АВТОРСЬКОГО ПРАВА НА ТВІР
  • В УКРАЇНІ (2 - 2,5 місяці)
  • В США (6 - 12 місяців)

 

Найменування послуги Гонорар патентного повіреного, грн. Державні мита і збори, грн.
1. Підготовка заявочних матеріалів та подання заявки до держреєстрації авторського права від фізичних осіб 5500.00 255.00
Відповіді на офіційні повідомлення Відомства протягом усього періоду реєстрації; офіційні повідомлення клієнта про стан діловодства за заявкою; оплата державного мита за видачу свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір від фізичних осіб
2. Підготовка заявочних матеріалів та подання заявки до держреєстрації авторського права від юридичних осіб 6500.00 510.00
Відповіді на офіційні повідомлення Відомства протягом усього періоду реєстрації; офіційні повідомлення клієнта про стан діловодства за заявкою; оплата державного мита за видачу свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір від юридичних осіб
Гонорар патентного повіреного та державні мита і збори, грн. 5500.00 / 6500.00 255.00 /
510.00
Всього: 5755.00 / 7010.00

 

ОРІЄНТОВНІ ВИТРАТИ НА ОТРИМАННЯ СВІДОЦТВА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ АВТОРСЬКОГО ПРАВА НА КОМП’ЮТЕРНУ ПРГРАМУ

Найменування послуги Гонорар патентного повіреного, грн. Державні мита і збори, грн.
1. Підготовка заявочних матеріалів та подання заявки до держреєстрації авторського права на комп’ютерну програму від фізичних осіб 7000.00 255.00
Відповіді на офіційні повідомлення Відомства протягом усього періоду реєстрації; офіційні повідомлення клієнта про стан діловодства за заявкою; оплата державного мита за видачу свідоцтва про реєстрацію авторського права на комп’ютерну програму від фізичних осіб
2. Підготовка заявочних матеріалів та подання заявки до держреєстрації авторського права на комп’ютерну програму від юридичних осіб 8000.00 510.00
Відповіді на офіційні повідомлення Відомства протягом усього періоду реєстрації; офіційні повідомлення клієнта про стан діловодства за заявкою; оплата державного мита за видачу свідоцтва про реєстрацію авторського права на комп’ютерну програму від юридичних осіб
Гонорар патентного повіреного та державні мита і збори, грн. 7000.00 / 8000.00 255.00 /
510.00
Всього: 7255.00 / 8510.00

 

Примітки: Графи, виділені сірим, постійно застосовуються при реєстрації авторського права на твір.

За подання заяв про оформлення та видачу дубліката свідоцтв, внесення змін і доповнень до заявки, внесення змін до Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права або виправлення очевидних помилок з ініціативи автора твору згідно Постанови КМУ № 1756 «Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір» передбачено додаткові збори.

 

Найменування послуги Гонорар патентного повіреного, $ Державні мита і збори, $.
1. Підготовка заявочних матеріалів та подання заявки до держреєстрації авторського права в США 550.00 55.00
2. Банківські та інші витрати 5.00
Всього:  555.00  55.00

 

Примітка: Графи, виділені сірим, постійно застосовуються при реєстрації авторського права на твір.
Якщо Ви бажаєте зареєструвати авторське право на твір,
напишість нам, ми онлайн
, залиште повідомлення
, або знайдіть відповіді на додаткові запитання тут.