Реєстрація винаходів (корисних моделей) в Україні

Відповідно до законодавства України  винахідник або винахідники, які спільно створили винахід (корисну модель), або роботодавець, якщо винахід (корисну модель) створено у порядку виконання службових обов’язків, мають право одержати патент на винахід (корисну модель). Для цього необхідно підготувати матеріали заявки та подати їх до Відомства.

За дорученням заявника заявку може бути подано через представника у справах інтелектуальної власності або іншу довірену особу.

Складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель здійснюються за правилами, встановленими наказом Міністерства освіти і науки України № 22 від 22.01.2001 року.

Заявка на винахід (корисну модель) повинна містити:

 • заяву про видачу патенту України на винахід (корисну модель);
 • опис винаходу (корисної моделі);
 • формулу винаходу (корисної моделі);
 • креслення (якщо на них є посилання в описі);
 • реферат.

За подання заявки та дії, пов’язані із охороною прав на винахід і корисну модель, сплачуються мита та збори у розмірах, передбачених законодавством.

Фахівці нашої компанії на договірних умовах можуть надати консультаційні послуги з питань набуття прав на об’єкти ІВ та підготувати всі необхідні документи для подання заявки на винахід і корисну модель, а також провести супроводження документів при розгляді Відомством матеріалів заявки.

Для цього необхідно укласти договір на надання патентних послуг та довіреність на право представляти інтереси з питань, пов’язаних із набуттям прав на об’єкти права інтелектуальної власності, їх реєстрацією, продовженням дії прав на ОПІВ, реєстрацією дій щодо розпорядження правами на такі об’єкти тощо.

Для складання і подання заявки на винахід і корисну модель необхідно узгодити наступні відомості:

 • відомості про авторів (винахідників) та заявників винаходу (корисної моделі) (фіз. або юр. особи);
 • визначити, що є об’єктом винаходу (корисної  моделі).
 • інформацію щодо суті винаходу;
 • визначитися з територією, на якій планується отримання правової охорони: національна /міжнародна реєстрація;

(первинні країни, в яких пропонується продавати даний продукт- визначити потенційні ринки збуту та місця виробництва, загальні потенційні ринки збуту на майбутнє або території, де потенційно можуть виробляти продукт патентної охорони)

 • заплановані терміни отримання охоронних документів (прискорена чи загальна процедура);
 • відомості про те, що заявник бажає скористатися правом пріоритету;
 • інші матеріали ( на запит патентного повіреного).
ОРІЄНТОВНІ ВИТРАТИ НА ОТРИМАННЯ ПАТЕНТУ УКРАЇНИ
Якщо Ви бажаєте отримати патент на винахід (корисну модель),
напишість нам, ми онлайн
, залиште повідомлення
, або знайдіть відповіді на додаткові запитання тут.