Реєстрація винаходів (корисних моделей) в Україні

Відповідно до законодавства України  винахідник або винахідники, які спільно створили винахід (корисну модель), або роботодавець, якщо винахід (корисну модель) створено у порядку виконання службових обов’язків, мають право одержати патент на винахід (корисну модель). Для цього необхідно підготувати матеріали заявки та подати їх до Відомства.

За дорученням заявника заявку може бути подано через представника у справах інтелектуальної власності або іншу довірену особу.

Складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель здійснюються за правилами, встановленими наказом Міністерства освіти і науки України № 22 від 22.01.2001 року.

Заявка на винахід (корисну модель) повинна містити:

 • заяву про видачу патенту України на винахід (корисну модель);
 • опис винаходу (корисної моделі);
 • формулу винаходу (корисної моделі);
 • креслення (якщо на них є посилання в описі);
 • реферат.

За подання заявки та дії, пов’язані із охороною прав на винахід і корисну модель, сплачуються мита та збори у розмірах, передбачених законодавством.

Фахівці нашої компанії на договірних умовах можуть надати консультаційні послуги з питань набуття прав на об’єкти ІВ та підготувати всі необхідні документи для подання заявки на винахід і корисну модель, а також провести супроводження документів при розгляді Відомством матеріалів заявки.

Для цього необхідно укласти договір на надання патентних послуг та довіреність на право представляти інтереси з питань, пов’язаних із набуттям прав на об’єкти права інтелектуальної власності, їх реєстрацією, продовженням дії прав на ОПІВ, реєстрацією дій щодо розпорядження правами на такі об’єкти тощо.

Для складання і подання заявки на винахід і корисну модель необхідно узгодити наступні відомості:

 • відомості про авторів (винахідників) та заявників винаходу (корисної моделі) (фіз. або юр. особи);
 • визначити, що є об’єктом винаходу (корисної  моделі).
 • інформацію щодо суті винаходу;
 • визначитися з територією, на якій планується отримання правової охорони: національна /міжнародна реєстрація;

(первинні країни, в яких пропонується продавати даний продукт- визначити потенційні ринки збуту та місця виробництва, загальні потенційні ринки збуту на майбутнє або території, де потенційно можуть виробляти продукт патентної охорони)

 • заплановані терміни отримання охоронних документів (прискорена чи загальна процедура);
 • відомості про те, що заявник бажає скористатися правом пріоритету;
 • інші матеріали ( на запит патентного повіреного).
ОРІЄНТОВНІ ВИТРАТИ НА ОТРИМАННЯ ПАТЕНТУ УКРАЇНИ
 • НА ВИНАХІД (від 18 місяців)
 • НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ (7-9 місяців)

 

Найменування послуги Гонорар патентного повіреного, грн. Державні мита і збори, грн.
1. Складання формули, опису, реферату винаходу, підготовка всього заявочного комплекту документів для подання заявки в Установу, яка містить один пункт формули від 18 500.00 1 600.00 /
160.00* /
320.00**
– додатково за кожний залежний пункт формули винаходу понад три 500.00 160.00 /
16.00* /
32.00**
– додатково за кожні понад 50 аркушів опису та креслень понад перші 100 аркушів, що містяться у заявці 800.00
2. Подання клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи заявки на винахід, формула якого має один незалежний пункт формули 1 500.00 6 000.00 /
600.00* /
1 200.00**
– додатково за кожний незалежний пункт формули винаходу понад один 6 000.00 /
600.00* /
1 200.00**
3. Ведення діловодства та листування з Патентним відомством у процесі розгляду заявки на винахід до отримання патенту (за кожне повідомлення) подання документів для офіційної публікацію та реєстрації 2000.00 Згідно Постанови № 1716 виходячи з необхідної дії
4. Повідомлення заявника стосовно запиту/рішення Установи за заявкою (за кожне повідомлення) подання документів для офіційної публікації та реєстрації, оплата державного мита та оплата збору за публікацію про видачу патенту на винахід, отримання та передача заявнику патенту тощо 1500.00 400.00 /
40.00* /
80.00**,
17.0012
додатково за кожний аркуш понад 15 належно оформлених аркушів опису, креслень, формули винаходу корисної моделі 20
і реферату (сумарно), що містяться у заявці 30
Всього: від 23 500.00 *****8 017.00 /
від *817.00 */
*****1 617.00**

 

Примітки: * – у разі, коли заявником (заявниками) чи власником (власниками) патенту є винахідник (винахідники) винаходу, кожен збір за зазначені дії сплачується у розмірі 10 % установленого розміру (п.3 Постанови КМУ №1716).

** – у разі коли заявником (заявниками) чи власником (власниками) патенту на винахід є неприбуткові установи та організації, кожен збір за зазначені дії, сплачується у розмірі 20 % установленого розміру (п. 3-1. Постанови КМУ №1716). – Графи, виділені сірим, постійно застосовуються при патентування технічного рішення як винаходу, їх межі залежать від особливостей технічного рішення та завдань заявника, інші пункти ( не виділені) можуть не застосовуватися.

У зв’язку із можливим збільшенням офіційних зборів, пов’язаних з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, можуть передбачатися додаткові збори.

За подання заяв про виправлення різних помилок в заявці на винахід та внесення відповідних змін згідно Постанови КМУ №1716 «Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності» передбачено додаткові збори.

 

Найменування послуги Гонорар патентного повіреного, грн. Державні мита і збори, грн.
1. Складання формули, опису, реферату корисної моделі, підготовка всього заявочного комплекту документів для подання заявки в Установу, яка містить до трьох пунктів формули від 18 000.00 2 400.00/
480.00*/
960.00**
– додатково за кожний формули корисної моделі понад три 500.00 240.00/
48.00*/
96.00**
– додатково за кожні понад 50 аркушів опису та креслень понад перші 100 аркушів, що містяться у заявці 1 200.00
2. Ведення діловодства та листування з Патентним відомством у процесі розгляду заявки на корисну модель до отримання патенту (за кожне повідомлення) подання документів для офіційної публікацію та реєстрації 2000.00 Згідно Постанови № 1716 виходячи з необхідної дії
3. Повідомлення заявника стосовно запиту/рішення Установи за заявкою (за кожне повідомлення) подання документів для офіційної публікації та реєстрації, оплата державного мита та оплата збору за публікацію про видачу патенту на корисну модель, отримання та передача заявнику патенту тощо 1500.00 600.00 /
120.00*/
240.00**,
17.00**
додатково за кожний аркуш понад 15 належно оформлених аркушів опису, креслень, формули корисної моделі 20
і реферату (сумарно), що містяться у заявці 30
Всього: від 21 500.00 *****3 017.00 /
від**617.00 */
*****1217.00**

 

Примітки: * – у разі, коли заявником (заявниками) чи власником (власниками) патенту є винахідник (винахідники) корисної моделі, кожен збір за зазначені дії сплачується у розмірі 20 % установленого розміру (п.3 Постанови КМУ №1716).

** – у разі коли заявником (заявниками) чи власником (власниками) патенту на корисну модель є неприбуткові установи та організації, кожен збір за зазначені дії, сплачується у розмірі 40 % установленого розміру (п. 3-1. Постанови КМУ №1716).

У зв’язку із можливим збільшенням офіційних зборів, пов’язаних з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, можуть передбачатися додаткові збори.

Графи, виділені сірим, постійно застосовуються при патентування технічного рішення як корисної моделі, їх межі залежать від особливостей технічного рішення та завдань заявника, інші пункти (не виділені) можуть не застосовуватися. – За подання заяв про виправлення різних помилок в заявці на корисну модель та внесення відповідних змін згідно Постанови КМУ №1716 «Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності» передбачено додаткові збори.

Якщо Ви бажаєте отримати патент на винахід (корисну модель),
напишість нам, ми онлайн
, залиште повідомлення
, або знайдіть відповіді на додаткові запитання тут.