Чому потрібно реєструвати об’єкт авторського права?

10 Травня 2023

Поділитись

Авторське право. Попит на візуальний контент. Чому потрібно реєструвати об’єкт авторського права? Яка вигода для автора?

Про це говоримо з керівницею практики інтелектуальної власності, судовим експертом IP Global Expert Наталією Бегуш.

Що може бути об’єктом авторського права?

Виступи, музичні твори, картини, фотографії, ілюстрації¸ комп’ютерні програми, ювелірні вироби, бази даних тощо і цей перелік не є вичерпним.

Розвиток багатьох галузей творчості стимулює щодня виникнення нових об’єктів авторського права. У «Законі України про авторське право та суміжні права» міститься певний перелік об’єктів авторського права, до яких віднесено твори у сфері літератури, мистецтва, науки. Ані національне законодавство, ані міжнародне не передбачає виключного переліку об’єктів, яким надається охорона авторським правом.

Головне полягає в тому, що ці об’єкти повинні відповідати певним умовам. Твір  повинен мати певну об’єктивну форму вираження (письму, електронну (цифрову) чи іншу форму) та бути творчим результатом роботи автора. Такий твір належатиме до об’єктів авторського права.

Попит на візуальний контент. Чому потрібно реєструвати об’єкт авторського права і що це може дати суб’єкту авторського права?

Останнім часом спостерігається зростання запитів щодо порушень авторського права на твори в мережі інтернет (картини, фотографії, ілюстрації, інфографіки, логотипи тощо). Запит на візуальний контент (соціальні мережі, сайти) у сучасному світі величезний.

Монетизація

Окремою перевагою реєстрації авторського права є те, що автор упевненіше може комерціалізувати результати своєї творчої діяльності, зокрема, може внести об’єкт авторського права до статутного капіталу суб’єкта господарювання. Насправді об’єкти авторського права можуть бути оцінені у велетенські суми як в Україні, так і за її межами. При внесенні такого об’єкта до статутного капіталу товариства,  як правило, проводиться оцінка майна і відповідно охоронний документ стане перевагою.

Для ефективного використання своїх творчих здобутків та їх монетизації рекомендується реєстрація об’єктів авторського права.

Захист від порушників

Серед багатьох побутує думка,  що в  просторах мережі Інтернету зображення чи текст тощо належить усім. Часто особи використовують чужі об’єкти авторського права і навіть не здогадуються, що порушують чиїсь права. До прикладу, наразі дуже поширене явище тиражування малюнків чи фото (якоїсь його частини) на одязі, шоперах, сувенірній продукції тощо, без отриманого права на такі дії.

Хто повинен контролювати порушення використання об’єктів авторського права в Інтернеті? Звісно, автори та інші суб’єкти авторського права.

Коли автор заявляє свої права, то в свою сторону ще може отримати бурю негативних коментарів від порушника. Нерідко автору повідомляють, що ніде не вказано, хто є автором та що порушник не знав, що не можна використовувати картину, малюнок, фото тощо.

Насправді авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення. Автором твору буде вважатися фізична особа, ім’я якої, як автора, зазначено в оригіналі або копії твору, за відсутності доказів іншого. Для виникнення і здійснення авторського права не вимагається його реєстрації чи будь-яке іншого спеціального оформлення, а також виконання будь-яких інших формальностей.

Водночас, коли виникає конфліктна ситуація між автором та порушником, інколи автору ще потрібно буде довести, що саме йому належить цей об’єкт авторського права. У таких ситуаціях деякі автори, як підтвердження своєї роботи, часто надають зафіксовані знімки екрана (скріншоти) публікацій в мережі Інтернет, де  вказано, хто автор та дату оприлюднення такого контенту.

Звертаю вашу увагу, що не завжди такі скріншоти можуть містити всі необхідні відомості, які будуть свідчити, хто є автором об’єкта.

Як підсумок, автор для підтвердження належних йому особистих немайнових прав та/або майнових прав на твір, факту і дати його опублікування має право зареєструвати авторське право на створений ним твір. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір стає важливою частиною підтвердження того, що певний об’єкт належить конкретній особі. Свідоцтво зможе допомогти автору ефективно вирішити спірну ситуацію на його користь. Певна частина порушників після ознайомлення з охоронним документом одразу добровільно припиняє порушувати права автора. Якщо ведеться претензійна робота із порушником, то Свідоцтво як інструмент, що засвідчує авторство, лягає в основу права вимагати припинення порушення авторських прав.

Отже, автору слід потурбуватися про реєстрацію об’єкта авторського права, щоб, по-перше, отримати прибуток за свою творчість, по-друге, спростити процес доведення того, що твір належить йому (до прикладу, при незаконному використанні візуальних матеріалів у мережі Інтернет).

Які права виникають в автора після створення ним об’єкта авторського права?

Авторське право складається з особистих немайнових і майнових прав суб’єктів авторського права.

Немайнові права – це індивідуальні особливі права, які є невід’ємними від автора твору та надають йому право:

Як підсумок, ні в якому випадку немайнові авторські права не можуть бути передані або відчужені іншим особам, також вони не переходять у спадщину.

Майнові права автора на твір – це та категорія прав, яка сприяє монетизації та іншим можливостям автора проявити та показати свій твір світу.

Суб’єкт авторського права (може бути фізична / юридична особа) має право використовувати твір будь-якими способами, а також має виключне особливе право дозволяти або забороняти використання твору іншими особами. Способи використання твору визначені в Законі (відтворювати твір, розповсюджувати примірники, перекладати, публічно показувати тощо), цей перелік не є вичерпним.

Якщо говорити про відмінність між немайновими та майновими правами на твір, то немайнові права завжди залишаються з автором і є невідчужуваними, а майнові права – це права розпоряджання своїм об’єктом авторського права різними способами.

Отже, автор має право використовувати свій твір на власний розсуд!

Водночас, коли мова йтиме не тільки про духовну насолоду автора власним творчим здобутком, але реальне використання свого об’єкта з метою отримання прибутку, у нього виникне необхідність у реєстрації авторського права. Якраз охоронний документ щодо реєстрації авторського права стане засвідченням права розпоряджатися майновими правами на твір.

Що потрібно зробити для того, щоб зареєструвати об’єкт авторського права?

Існують різні способи фіксації своїх авторських прав. Водночас, найефективнішим  способом засвідчення авторського права та договорів, які стосуються права автора на твір, є реєстрація відповідним державним органом.

Для отримання Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір потрібно  підготувати та подати перелік документів, необхідних для державної реєстрації авторського права на твір, із дотриманням вимог, визначених відповідно до законодавства, зокрема:

Наголошуємо, що є специфічні об’єкти авторського права, для яких потрібні додаткові підтверджувальні документи при реєстрації авторського права, як-от: для комп’ютерної програми – настанова щодо використання її, для бази даних – настанова щодо використання та опис її структури, для творів архітектури – спеціальна анотація та інші.

Правильне оформлення, в тому числі й додаткових документів, зменшує строки реєстрації. Звертаю вашу увагу, якщо документи подані з недотриманням вимог законодавства, заявник отримує обґрунтоване рішення про відмову в реєстрації.

Скільки часу займає така реєстрація?

Процедура реєстрації триває орієнтовно 2-3 місяці, у результаті чого суб’єкт авторського права отримує охоронний документ – Свідоцтво про державну реєстрацію авторського права на твір.

Як мінімізувати ризики відмови в реєстрації авторського права?

Для зменшення ризиків отримання рішення про відмову в реєстрації, затягування строків реєстрації авторського права рекомендуємо звертатися до спеціалістів у сфері інтелектуальної власності!

Водночас, якщо ви приймете рішення реєструвати об’єкт авторського права самостійно, то пам’ятайте про такі важливі моменти: – необхідно проаналізувати, до якого об’єкта(ів) авторського права належить твір; – правильно вибрати спосіб реєстрації авторського права / договорів, які стосуються права автора на твір; – перевірити весь перелік документів необхідних для реєстрації документів (пам’ятайте про додаткові настанови, для певних об’єктів авторського права).

Якщо у вас виникли запитання, зателефонуйте або напишіть нам!