Як давно захищають інтелектуальну власність

28 Квітня 2020

Поділитись

Недавно був день Інтелектуальної власності. Пропонуємо Вам згадати його історію.

Авторське право  це виключне право автора на результати своєї творчості, що є творами науки, мистецтва і літератури. У цивілізованих країнах інтелектуальна, нарівні з майновою власністю, охороняється державою.
310 років тому було видано «Статут королеви Анни» – це перший документ в Англії де було узаконено захист авторського права.

Portrait of Anne, Queen of Great Britain and Ireland Giclee Print by William Wissing at AllPosters.com

Портрет Анни Стюарт

Згідно з документом, виданим королевою Анною Стюарт, автору надавалася можливість продавати право користування своїм рукописом на 14 років. Після закінчення зазначеного терміну це право знову переходило до автора, і він міг продати його ще один раз, на такий же період. Після цього твір ставав суспільним надбанням.

У Франції закон про авторське право був прийнятий в 1777 році, а в Україні аналогічний законодавчий акт прийняли 23 грудня 1993 року.

Термін охорони особистих немайнових прав автора необмежений. Інші права (майнові) підлягають охороні за життя автора і 70 років після його смерті. У разі коли твір створено у співавторстві, термін охорони прав закінчується через 70 років після смерті останнього із співавторів твору. Для творів, оприлюднених анонімно або під псевдонімом, строк дії авторського права закінчується через 70 років після того, як твір було оприлюднено.

У разі, якщо твір вперше опубліковано в термін 30 років після смерті автора, авторські права на нього діють протягом 70 років з моменту публікації. Авторське право на твори посмертно реабілітованих авторів діє протягом 70 років після їх реабілітації.

Окремо в Законі розглянуто випадок опублікування після закінчення терміну охорони авторського права твору, яке до цього не було обнародувано — особа, що вперше його опублікувала, користується захистом, рівноцінним захисту майнових прав автора. Термін охорони цих прав становить 25 років від першої публікації.

Що належать до об’єктів інтелектуальної власності, які охороняються законом

Відповідно до Закону авторові належать особисті немайнові права (на зазначення свого імені, заборона на згадування свого імені під час публічного використання твору, на вибір псевдоніма і на збереження цілісності твору) і права майнового характеру, до яких належать, наприклад, право автора дозволяти/забороняти публічний показ творів, їх переробку і переклад.

При цьому автор має право вимагати виплати винагороди за використання твору. Однак, якщо екземпляри твору законним чином введені у цивільний обіг шляхом їх першого продажу на території України, то допускається їх повторне введення в обіг шляхом продажу, дарування і т. п. без згоди автора і без виплати авторської винагороди.

Особлива увага в Законі приділяється правам авторів творів образотворчого мистецтва. 26 стаття закріплює за автором твору образотворчого мистецтва право вимагати доступу до твору з метою його використання для відтворення після його передачі іншій особі, а 27 стаття — право автора твору образотворчого мистецтва (і його спадкоємців) щодо проданих автором оригіналів творів образотворчого мистецтва на одержання п’яти відсотків від ціни кожного наступного продажу твору через аукціон, галерею, і т. п.

Як позначаються об’єкти інтелектуальної власності, що охороняються законом

Авторські роботи маркуються охоронним знаком ©. Він інформує третіх осіб про те, що правовласник володіє винятковими правами на твір, а його незаконне використання призводитm дj відповідальність.

При цьому, відсутність охоронного знака не дає права використовувати твори без згоди правовласника. Автор може проставляти й інші знаки, що дозволяють ідентифікувати його як автора твору. Це може бути, назва сайту в кутку фотографії або підпис до статті.