Як стати патентним повіреним: діє нове положення

13 Вересня 2019

Поділитись

Відповідний документ затверджує:

– Положення про атестаційну комісію Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

– Положення про апеляційну комісію Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

– Положення про Державний реєстр представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених).

Атестаційна комісія є постійно діючим колегіальним консультативно-дорадчим органом, що створюється Мінекономрозвитку відповідно до Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених).

Формою роботи атестаційної комісії є засідання, які проводяться за потреби, але не рідше ніж один раз на рік. Дату, час і місце проведення засідання визначає її голова. Засідання атестаційної комісії є відкритими.

Засідання атестаційної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів.

Усі члени атестаційної комісії незалежні та мають однакові права в прийнятті рішення.

Рішення атестаційної комісії приймаються відкритим голосуванням.

Рішення атестаційної комісії про атестацію або відмову в атестації кандидата як патентного повіреного затверджуються наказом Мінекономрозвитку.

Рішення атестаційної комісії про відмову в атестації за всіма або деякими заявленими кандидатом у патентні повірені спеціалізаціями можуть бути оскаржені ним в апеляційній комісії у місячний строк, що відраховується від дати прийняття відповідного рішення атестаційною комісією.

Член атестаційної комісії, який не підтримує прийняте рішення атестаційної комісії, може викласти в письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

Член атестаційної комісії не може брати участі у голосуванні на засіданні атестаційної комісії в разі, якщо він прямо чи опосередковано заінтересований у результаті атестації кандидата в патентні повірені. У разі наявності зазначених підстав член атестаційної комісії зобов’язаний заявити самовідвід.

Якщо кандидат у патентні повірені вважає, що член атестаційної комісії прямо чи опосередковано заінтересований у результаті атестації його як патентного повіреного, він може заявити відвід такому члену атестаційної комісії. Відвід має бути вмотивованим.

Крім того, у документі міститься інформація щодо етапів, за якими проводиться атестація. А саме:

– перевірка поданих кандидатами в патентні повірені документів на відповідність установленим вимогам;

– прийняття рішення про допуск кандидатів у патентні повірені до кваліфікаційних екзаменів;

– проведення кваліфікаційних екзаменів;

– прийняття рішення про атестацію чи відмову в атестації кандидатів у патентні повірені.

Проведення кваліфікаційних екзаменів відбувається за такими етапами:

– проведення тестування та визначення його результатів;

– розв’язання ситуаційних завдань та визначення їх результатів;

– проведення співбесіди та визначення її результатів.

Інформація про дату, час і місце проведення кожного з етапів кваліфікаційних екзаменів (тестування, розв’язання ситуаційних завдань, співбесіда) оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку не пізніше ніж за п’ять робочих днів до їх початку.

Кандидат у патентні повірені подає (особисто або поштою) до Мінекономрозвитку заяву про атестацію його як представника патентного повіреного, складену за зразком згідно з додатком 1 до Положення.

До заяви додаються:

1) копія паспорта громадянина України або іншого документа, який посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

2) копія диплома про вищу освіту (з додатками) та копія диплома про вищу освіту у сфері охорони інтелектуальної власності (з додатками);

3) документи, що підтверджують не менш як п’ятирічний досвід практичної роботи у сфері охорони інтелектуальної власності;

4) інші документи, що додатково характеризують рівень професійних знань кандидата в патентні повірені (за бажанням кандидата).