З’явився переклад посібника ЄСПЛ «Захист власності»

15 Липня 2019

Поділитись

Адвокати перевели посібник ЄСПЛ «Захист власності». У посібнику проаналізовано та узагальнено основні принципи та відповідні прецеденти зі статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основних свобод до 31 серпня 2018 року.

За своєю структурою Посібник «Захист власності» складається з двох частин:

Розділ I «Загальні питання» охоплює проблеми:

A. Застосування статті 1 Протоколу N 1, в якому розглянуті питання поняття «майно» і його автономне значення, захист майна та законні очікування. Крім цього проведено детальний аналіз різних видів майна та інших майнових інтересів, а саме, вимоги і борги за рішенням суду, акції компанії і інші фінансові інструменти, професійні клієнти, ліцензії на ведення бізнесу, майбутні доходи, інтелектуальна власність, оренда нерухомості та житлові права, соціальне забезпечення / пенсії, знищення майна в ситуаціях міжнародного або внутрішнього збройного конфлікту – необхідний рівень доказування.

B. Втручання в право на мирне володіння майном включає в себе підхід «три правила» (позбавлення власності, контроль за використанням і загальне правило) принцип законності, громадський і загальний інтерес, пропорційність (відповідність) та суміжні питання (справедливий баланс, компенсація, межі дозволеного втручання або обмеження прав особистості державою (процедурні фактори, вибір заходів).

С. Позитивні зобов’язання держав-учасниць Конвенції (горизонтальний ефект – перешкоди приватних осіб, заходи з відновлення порушеного права і виконавче провадження (виконання судових рішень).

D. Взаємозв’язок між статтею 1 Протоколу № 1 й іншими статтями Конвенції: статті 2 (право на життя), 3 (заборона катування), 4 (заборона рабства і примусової праці), 6 (право на справедливий суд), 7 (покарання без закону) , 8 (право на повагу до приватного і сімейного життя), 10 (свобода вираження поглядів), 11 (свобода зібрань та об’єднань), 13 (право на ефективний засіб правового захисту), 14 (заборона дискримінації).

Розділ II «Окремі питання» присвячені, зокрема проблемам оренди і оплати житла, справах про соціальні виплати, банківських справ, оподаткуванню, землеустрою, конфіскації в кримінальному провадженні, реституції власності, державних підприємств, строго обмежувальних заходів, і праву Європейського Союзу.

Завантажити посібник ЄСПЛ «Право власності» українською мовою можна за посиланням.